Portal_background_image

اخبار فرمانداری ها

اخبار

پاسخگويي رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني استان مركزي از طريق تلفن 111

پاسخگويي رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني استان مركزي از طريق تلفن 111

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز پنج‌شنبه تاریخ 99/05/02 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي مدير كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان مركزي از طريق تلفن 111

پاسخگويي مدير كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان مركزي از طريق تلفن 111

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز چهارشنبه تاریخ 99/05/01 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
حضور فرماندار شهرستان فراهان در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور فرماندار شهرستان فراهان در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

فرماندار شهرستان فراهان به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز شنبه تاریخ 99/03/28 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
پاسخگويي فرماندار شهرستان ساوه از طريق تلفن 111

پاسخگويي فرماندار شهرستان ساوه از طريق تلفن 111

فرماندار شهرستان ساوه به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز دوشنبه تاریخ 99/04/30 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
حضور مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مدير صندوق كارآفريني اميد در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مدير صندوق كارآفريني اميد در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر صندوق کارآفرینی امید به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز چهارشنبه تاریخ 99/04/25 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
حضور رئيس دانشگاه اراك در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور رئيس دانشگاه اراك در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

رئیس دانشگاه اراک به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز سه‌شنبه تاریخ 99/04/24 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
حضور مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز دوشنبه تاریخ 99/04/23 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
حضور مدير كل اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي استان مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور مدير كل اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي استان مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

مدیر کل اقتصادی و دارایی و مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز یکشنبه تاریخ 99/04/22 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
حضور معاون توسعه و مديريت منابع انساني استانداري مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور معاون توسعه و مديريت منابع انساني استانداري مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز شنبه تاریخ 99/04/21 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
پاسخگويي فرماندار شهرستان فراهان از طريق تلفن 111

پاسخگويي فرماندار شهرستان فراهان از طريق تلفن 111

فرماندار شهرستان فراهان به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز شنبه تاریخ 99/04/28 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مدير صندوق كارآفريني اميد از طريق تلفن 111

پاسخگويي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مدير صندوق كارآفريني اميد از طريق تلفن 111

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر صندوق کارآفرینی امید به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز چهار‌شنبه تاریخ 99/04/25 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي فرماندار شهرستان خمين از طريق تلفن 111

پاسخگويي فرماندار شهرستان خمين از طريق تلفن 111

فرماندار شهرستان خمین به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز پنج‌شنبه تاریخ 99/04/26 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي رئيس دانشگاه اراك از طريق تلفن 111

پاسخگويي رئيس دانشگاه اراك از طريق تلفن 111

رئیس دانشگاه اراک به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز سه‌شنبه تاریخ 99/04/24 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب


اخبار

پاسخگويي رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني استان مركزي از طريق تلفن 111

پاسخگويي رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني استان مركزي از طريق تلفن 111

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز پنج‌شنبه تاریخ 99/05/02 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي مدير كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان مركزي از طريق تلفن 111

پاسخگويي مدير كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان مركزي از طريق تلفن 111

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز چهارشنبه تاریخ 99/05/01 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
حضور فرماندار شهرستان فراهان در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور فرماندار شهرستان فراهان در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

فرماندار شهرستان فراهان به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز شنبه تاریخ 99/03/28 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
پاسخگويي فرماندار شهرستان ساوه از طريق تلفن 111

پاسخگويي فرماندار شهرستان ساوه از طريق تلفن 111

فرماندار شهرستان ساوه به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز دوشنبه تاریخ 99/04/30 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
حضور مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مدير صندوق كارآفريني اميد در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مدير صندوق كارآفريني اميد در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر صندوق کارآفرینی امید به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز چهارشنبه تاریخ 99/04/25 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
حضور رئيس دانشگاه اراك در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور رئيس دانشگاه اراك در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

رئیس دانشگاه اراک به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز سه‌شنبه تاریخ 99/04/24 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
حضور مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز دوشنبه تاریخ 99/04/23 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
حضور مدير كل اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي استان مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور مدير كل اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي استان مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

مدیر کل اقتصادی و دارایی و مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز یکشنبه تاریخ 99/04/22 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
حضور معاون توسعه و مديريت منابع انساني استانداري مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور معاون توسعه و مديريت منابع انساني استانداري مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز شنبه تاریخ 99/04/21 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
پاسخگويي فرماندار شهرستان فراهان از طريق تلفن 111

پاسخگويي فرماندار شهرستان فراهان از طريق تلفن 111

فرماندار شهرستان فراهان به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز شنبه تاریخ 99/04/28 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مدير صندوق كارآفريني اميد از طريق تلفن 111

پاسخگويي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مدير صندوق كارآفريني اميد از طريق تلفن 111

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر صندوق کارآفرینی امید به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز چهار‌شنبه تاریخ 99/04/25 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي فرماندار شهرستان خمين از طريق تلفن 111

پاسخگويي فرماندار شهرستان خمين از طريق تلفن 111

فرماندار شهرستان خمین به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز پنج‌شنبه تاریخ 99/04/26 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي رئيس دانشگاه اراك از طريق تلفن 111

پاسخگويي رئيس دانشگاه اراك از طريق تلفن 111

رئیس دانشگاه اراک به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز سه‌شنبه تاریخ 99/04/24 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب


مدیر سازمان

مطالب ویژه
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها

  آمار سایت

  • اداره کل بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

   بازدیدهای امروز:1542


   بازدیدهای روز گذشته:1320


   بازدیدهای دو روز گذشته:1452


   تعداد کل اخبار:124


  پیوندها