Portal_background_image

اخبار فرمانداری ها

اخبار

حضور مدير كل اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي استان مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور مدير كل اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي استان مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

مدیر کل اقتصادی و دارایی و مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز یکشنبه تاریخ 99/04/22 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
حضور معاون توسعه و مديريت منابع انساني استانداري مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور معاون توسعه و مديريت منابع انساني استانداري مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز شنبه تاریخ 99/04/21 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
پاسخگويي فرماندار شهرستان فراهان از طريق تلفن 111

پاسخگويي فرماندار شهرستان فراهان از طريق تلفن 111

فرماندار شهرستان فراهان به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز شنبه تاریخ 99/04/28 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مدير صندوق كارآفريني اميد از طريق تلفن 111

پاسخگويي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مدير صندوق كارآفريني اميد از طريق تلفن 111

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر صندوق کارآفرینی امید به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز چهار‌شنبه تاریخ 99/04/25 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي فرماندار شهرستان خمين از طريق تلفن 111

پاسخگويي فرماندار شهرستان خمين از طريق تلفن 111

فرماندار شهرستان خمین به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز پنج‌شنبه تاریخ 99/04/26 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي رئيس دانشگاه اراك از طريق تلفن 111

پاسخگويي رئيس دانشگاه اراك از طريق تلفن 111

رئیس دانشگاه اراک به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز سه‌شنبه تاریخ 99/04/24 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي مدير كل اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي استان مركزي از طريق تلفن 111

پاسخگويي مدير كل اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي استان مركزي از طريق تلفن 111

مدیر کل اقتصادی و دارایی و مدير كل امور مالیاتی استان مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز یکشنبه تاریخ 99/04/22 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 12:30-11:00 روز سه‌شنبه تاریخ 99/04/17 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
پاسخگويي مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري از طريق تلفن 111

پاسخگويي مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري از طريق تلفن 111

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز دوشنبه تاریخ 99/04/23 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي معاونين استاندار مركزي (معاون سياسي، معاون توسعه، معاون عمراني و معاون اقتصادي) از طريق تلفن 111

پاسخگويي معاونين استاندار مركزي (معاون سياسي، معاون توسعه، معاون عمراني و معاون اقتصادي) از طريق تلفن 111

معاونین استاندار مرکزی (معاون سیاسی، معاون توسعه، معاون عمرانی و معاون اقتصادی) به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، طبق برنامه ذیل حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند. معاون سیاسی: 17 تیر، 16 مرداد و 19 شهریور معاون توسعه: 26 تیر، 25 مرداد و 25 شهریور معاون عمرانی: 31 تیر، 30 مرداد و 31 شهریور معاون اقتصادی: 29 تیر، 28 مرداد و 30 شهریور

ادامه مطلب
دومين جلسه دوره آموزشي اصول قراردادها و پيمان‌ها و مقررات آن

دومين جلسه دوره آموزشي اصول قراردادها و پيمان‌ها و مقررات آن

دومين جلسه آموزشي «اصول قرار دادها و پيمان ها و مقررات آن در وزارت كشور» رأس ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 17/04/1399 در محل سالن جلسات پروين اعتصامي استانداري براي كارشناسان دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري به صورت حضوري و همچنين از طريق ويدئو كنفرانس مختص همكاران و كارشناسان بازرسي و حقوقي فرمانداري‌ها و واحدهاي تابعه استانداري برگزار گردید.

ادامه مطلب
حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد استان مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد استان مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز یکشنبه تاریخ 99/04/01 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
حضور فرماندار شهرستان دليجان در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور فرماندار شهرستان دليجان در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

فرماندار شهرستان دلیجان به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز شنبه تاریخ 99/03/31 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب


اخبار

حضور مدير كل اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي استان مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور مدير كل اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي استان مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

مدیر کل اقتصادی و دارایی و مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز یکشنبه تاریخ 99/04/22 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
حضور معاون توسعه و مديريت منابع انساني استانداري مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور معاون توسعه و مديريت منابع انساني استانداري مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز شنبه تاریخ 99/04/21 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
پاسخگويي فرماندار شهرستان فراهان از طريق تلفن 111

پاسخگويي فرماندار شهرستان فراهان از طريق تلفن 111

فرماندار شهرستان فراهان به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز شنبه تاریخ 99/04/28 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مدير صندوق كارآفريني اميد از طريق تلفن 111

پاسخگويي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مدير صندوق كارآفريني اميد از طريق تلفن 111

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر صندوق کارآفرینی امید به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز چهار‌شنبه تاریخ 99/04/25 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي فرماندار شهرستان خمين از طريق تلفن 111

پاسخگويي فرماندار شهرستان خمين از طريق تلفن 111

فرماندار شهرستان خمین به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز پنج‌شنبه تاریخ 99/04/26 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي رئيس دانشگاه اراك از طريق تلفن 111

پاسخگويي رئيس دانشگاه اراك از طريق تلفن 111

رئیس دانشگاه اراک به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز سه‌شنبه تاریخ 99/04/24 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي مدير كل اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي استان مركزي از طريق تلفن 111

پاسخگويي مدير كل اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي استان مركزي از طريق تلفن 111

مدیر کل اقتصادی و دارایی و مدير كل امور مالیاتی استان مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز یکشنبه تاریخ 99/04/22 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 12:30-11:00 روز سه‌شنبه تاریخ 99/04/17 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
پاسخگويي مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري از طريق تلفن 111

پاسخگويي مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري از طريق تلفن 111

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، از ساعت 11:00-09:30 روز دوشنبه تاریخ 99/04/23 حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

ادامه مطلب
پاسخگويي معاونين استاندار مركزي (معاون سياسي، معاون توسعه، معاون عمراني و معاون اقتصادي) از طريق تلفن 111

پاسخگويي معاونين استاندار مركزي (معاون سياسي، معاون توسعه، معاون عمراني و معاون اقتصادي) از طريق تلفن 111

معاونین استاندار مرکزی (معاون سیاسی، معاون توسعه، معاون عمرانی و معاون اقتصادی) به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، طبق برنامه ذیل حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می‌توانند در این زمان به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند. معاون سیاسی: 17 تیر، 16 مرداد و 19 شهریور معاون توسعه: 26 تیر، 25 مرداد و 25 شهریور معاون عمرانی: 31 تیر، 30 مرداد و 31 شهریور معاون اقتصادی: 29 تیر، 28 مرداد و 30 شهریور

ادامه مطلب
دومين جلسه دوره آموزشي اصول قراردادها و پيمان‌ها و مقررات آن

دومين جلسه دوره آموزشي اصول قراردادها و پيمان‌ها و مقررات آن

دومين جلسه آموزشي «اصول قرار دادها و پيمان ها و مقررات آن در وزارت كشور» رأس ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 17/04/1399 در محل سالن جلسات پروين اعتصامي استانداري براي كارشناسان دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري به صورت حضوري و همچنين از طريق ويدئو كنفرانس مختص همكاران و كارشناسان بازرسي و حقوقي فرمانداري‌ها و واحدهاي تابعه استانداري برگزار گردید.

ادامه مطلب
حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد استان مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد استان مركزي در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز یکشنبه تاریخ 99/04/01 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب
حضور فرماندار شهرستان دليجان در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

حضور فرماندار شهرستان دليجان در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

فرماندار شهرستان دلیجان به منظور پاسخگویی از طریق شماره تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور یافتند. در این برنامه که از ساعت 11:00-09:30 روز شنبه تاریخ 99/03/31 برگزار گردید، از طریق تلفن 111 پاسخگوی تعدادی از درخواست‌های مردم شریف استان بودند.

ادامه مطلب


مدیر سازمان

مطالب ویژه
آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری ها

آمار سایت

  • اداره کل بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

    بازدیدهای امروز:498


    بازدیدهای روز گذشته:4092


    بازدیدهای دو روز گذشته:4632


    تعداد کل اخبار:117


پیوندها